Wat ik voor jou kan doen

Werk waar je energie van krijgt. Je talenten en vaardigheden ten volste benutten. Wil jij ook het beste uit jezelf halen? Voel je dat er meer in zit?  Ik neem je graag mee op reis naar een nieuwe bestemming.

Wat is je vraag?

Mensen komen meestal bij mij binnen met een loopbaanvraag. Daar zit vaak een ander vraagstuk achter. Je zit niet meer lekker in je vel. Je moet jezelf naar je werk slepen. Misschien denk je zelfs wel eens: doe ik er nog toe? Of: wie ben ik zonder mijn werk? Ik wil je laten zien dat je als mens waardevol bent. Je bént namelijk niet je werk. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jou. Daarom vraag ik je: wie ben jij? Vertel eens iets over jezelf zonder te zeggen wat je doet. Dat zet je pas echt aan het denken.

Kennismakingsgesprek

Ik nodig je eerst uit voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Om te kijken of mijn manier van werken bij jou past. En om te bepalen of ik met jouw vraag kan en mag werken. Ik leg je verschillende open vragen voor. Welke baan past bij me? Wat kan ik eigenlijk? Welke mogelijkheden heb ik, naast de beperkingen die spelen? Mijn bevindingen bespreek ik met je, net als je doelen. Waar wil je naartoe en in welk tijdsbestek? Mijn belangrijkste doel is dat jij bereikt wat je wil bereiken.

Gelijkwaardigheid

Gaan we met elkaar verder? Dan ben ik vanaf dat moment jouw gids en jij mijn reiziger. Ik ben nieuwsgierig naar jou, je verhaal en de kans die ik krijg om met jou op reis te gaan naar die nieuwe bestemming. Dit raakt voor mij een belangrijk onderdeel in mijn coaching: de werkelijke ontmoeting. Die is gebaseerd op gelijkwaardigheid. We doen het samen maar, jij zult het meeste werk ‘moeten’ verrichten.

Tijdens het traject ben ik je gids, op wie je kunt terugvallen en aan het eind laat ik je weer los in het vertrouwen dat jij alleen verder kan..
Lees hoe anderen dit ervaren.

Mijn werkwijze

Er is geen standaard traject of werkwijze; ik werk intuïtief en zal daarbij verschillende instrumenten en opdrachten inzetten. Telkens vanuit de vraag: wat heb jij nodig? Als coach vind ik het belangrijk om naast je te staan en zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw referentiekader. Ik wijs je op je eigen verantwoordelijkheid om te leren en zal telkens benadrukken dat je goed voor jezelf zorgt in het traject.  Tijdens het traject ben ik je gids, op wie je kunt terugvallen en aan het eind laat ik je weer los. Lees hoe anderen dit ervaren.

 

De start van jouw reis: het intakegesprek

Eerst even aarden, rustig je plekje zoeken, iets te drinken en misschien wat lekkers erbij. Geen telefoon en klok, een beetje klassieke muziek op de achtergrond. Ik geef je graag een welkom gevoel wanneer je bij mij op intake komt. Op dat moment ben ik er helemaal voor jou.

Tijdens de intake gaan we je vraagstuk verkennen en definiëren. Voor welk probleem zoek je een oplossing? Dat noem ik het eerste contract. Hierin leggen we vast wat de wederzijdse bijdragen, verantwoordelijkheden en belangen zijn en, wat je uiteindelijke doel is.

Dan begint het echte werk. En daar is frictie voor nodig. Mijn ervaring is dat je het beste leert net buiten je ‘comfortzone’. Als je niet aangaat waar je tegenaan loopt, belemmert dat je tegelijk om te veranderen, en dingen aan te pakken. Een mooie quote die ik vaak gebruik is dan ook:

 

“A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there.”

Instrumenten die ik inzet

Ik werk met een aantal vaste instrumenten en opdrachten tijdens mijn coaching. Zo gebruik ik technieken van Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA). NLP is net als TA geïnteresseerd on het denken en handelen van mensen en vind e vraag hoe deze patroneren te begrijpen en te doorbreken

Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)?
TA koppelt een zeer toegankelijke theorie over de ontwikkeling van mensen en systemen aan een uiterst praktische kijk op de mogelijkheden van groei en ontwikkeling. TA is gebaseerd op een humanistisch uitgangspunt, belangrijke kenmerken zijn het belang van het bewustzijn, vrije wil en zelfverwerkelijking. Het gaat in TA steeds om het verwerven van autonomie en daarmee het vergroten van je opties om ander gedrag, andere gedachten en andere gevoelens mogelijk te maken. Als mens ben je OK, kun je denken en veranderen en dat past bij wie ik als coach wil zijn.

Het instrument wat ik vaak gebruik, is het zogenaamde Egogram. Dit Egogram bestaat uit vijf posities, te weten: Structurerende Ouder(SO), Verzorgende Ouder(VO), Volwassene(V), Aangepast Kind(AK) en Vrij Kind(VK). Dit leg ik uit en dan laat ik je zelf een Egogram maken. Ik vraag door op waar de verschillende rollen voor staan, welke effectief zijn in jouw leven en waar je verandering in aan wenst te brengen. Dit brengt zonder uitzondering elke keer weer veel herkenning teweeg en ook de ruimte om ander gedrag, gevoel en gedachten te laten zien en daarmee te werken aan het vergroten van je autonomie. Ik zet dit egogram in bij vraagstukken die gaan over: ik heb moeite met mijn leidinggevende, ik wissel vaak van baan, ik ben onzeker over mijn plek binnen de organisatie tot ik kan niet mezelf zijn in mijn werk.

Daarnaast werk ik ook met de Dramadriehoek, dit helpt je om zicht te krijgen op terugkerende issues in jouw contact met anderen. De verschillende rollen van Aanklager, Redder, Slachtoffer en Omstander zijn niet effectief en ik leer je dat je meerdere opties hebt in een situatie om een negatieve situatie te doorbreken. Dus niet klagen, maar vragen bijvoorbeeld of hulp vragen en je grenzen aangeven.

 

Facet 5 en Kernkwadranten

Ik gebruik Facet 5 vaak bij de start van een loopbaantraject, de vragenlijst test op een grondige en wetenschappelijk onderbouwde manier de competenties. De vragenlijst maakt onderscheid in de competenties Wilskracht, Energie, Affectie, Beheersing en Emotionaliteit en deze competenties worden samengevat in een familieportret waarvan er in totaal 17 zijn. Vanuit het familieportret wordt de focus verlegd naar wat zijn de sterke kanten, wat zijn de ontwikkelgebieden en hoe vertaalt zich dit in werk. Het rapport geeft mij inzicht in jouw gedrag van de coachee en ik kan je verder bevragen op jouw effectieve gedrag, valkuilen, irritaties en uitdagingen. Het rapport helpt ons samen om inzicht te krijgen in de kernkwadranten en daarmee keuzes in hoe te reageren in situaties waarbij de valkuilen, irritaties en uitdagingen een rol spelen.
Het rapport helpt je ook om zicht te krijgen op drijfveren en functie-elementen die de sleutel vormen tot jouw motivatie en belangstelling. Daarnaast wordt ook beschreven welke elementen jou demotiveren en frustreren.

Als ik het rapport doorgenomen heb, dan geef ik je vaak een aanvullende opdracht om per competentie de kernkwaliteiten te vertalen naar de kernkwadranten en deze door te nemen en te bespreken met minstens vijf mensen in jouw omgeving. Deze opdracht helpt om te reflecteren op: wat is mijn kernkwaliteit, dus wat kan ik goed, als ik daarin doorschiet wat zie ik mezelf dan doen?
Wat is mijn valkuil? Het tegenovergestelde van de valkuil is de uitdaging die iemand heeft en waar vaak ook de meeste ontwikkeling zichtbaar is.
Ik zet deze opdracht in om te laten zien wat jouw sterke en minder sterke competenties zijn, hoe jij je in de interactie met de ander gedraagt en waar de opties zitten om ander gedrag te laten zien. De kernkwaliteiten en daarmee de kernkwadranten zijn heel behulpzaam om zich te krijgen op de eigen effectiviteit van het gedrag en daarmee ook van passend werk.

Het familieportret van het Facet 5 rapport gebruik ik in mijn gesprekken om op door te vragen, wat herken je hiervan? Wat niet? Waarop ben je trots? Wat zou je graag meer willen inzetten en wat zou je graag willen veranderen? Datzelfde doe ik ook met de werkvoorkeuren en de antwoorden daarop helpen de coachee om zicht te krijgen op passende functies en taakgebieden. Het is heel duidelijk geen beroepentest.

Niveaus van Verandering

De term logische niveaus is afkomstig van Gregory Bateson, die een hiërarchisch model ont-wikkelde voor de verschillende niveaus van leren en veranderen. Dit model, zoals weergegeven, geeft aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van je persoonlijke autonomie. Op basis van je identiteit bepaal je waarden en kies je je doelen (overtuigingen), ontwikkel je kwaliteiten (capaciteiten), die je in concrete handelingen (gedrag) omzet en uitvoert (omgeving). Elk hoger liggend niveau heeft een grotere invloed op het gedrag van een persoon dan de niveaus eronder. Zoals een bepaalde overtuiging richting geeft aan de vaardigheden en gedra¬gingen, organiseert een hoger niveau steeds de informatie op onderliggende niveaus.

Ik pas het vaak toe bij coachees, die vastlopen in hun eigen denken over de vraag: Wat wil nou? Wat past bij me? Waar wil ik dan aan het werk? Waarom doe ik eigenlijk wat ik doen?
Onlangs heb ik de Niveaus van Verandering toegepast bij een coachee, ze kon haar draai niet meer vinden. Ze kon zich niet meer vinden in de organisatie, die zo vaak gereorganiseerd had, dat ze de tel kwijt was en ze wilde graag samen met mij uitvinden waar haar energie naar uitgaat en waar ze haar loopbaan zou willen vervolgen. Ze was ook nieuwsgierig naar dit instrument met mijn uitleg erbij, dat zij dit instrument letterlijk doorloopt door per onderdeel op de grondplaat te gaan staan met als onderwerp omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en zingeving. Ik heb mijn vragen per onderwerp gesteld over haar huidige baan en werkomgeving, ik heb haar antwoorden via mijn dictafoon opgenomen en haar de antwoorden laten uitwerken. De volgende sessie hebben we de toekomstige baan vormgegeven en dat heeft haar veel inzicht gegeven in hoe en waar zij haar loopbaan wenst te vervullen. Zij is daarmee aan de slag gegaan en heeft de baan gevonden die zelf gevisualiseerd heeft met behulp van de niveaus van verandering.

met dank aan coachcenter.nl

Andere tools die ik gebruik

Inspiratie opdracht:

Hier ga je aan de slag met je dromen en verlangens, met je favoriete films en helden en met de boeken die je hebt gelezen of de muziek waar je graag naar luistert. Ik zet je actief aan de slag met wat jou inspireert en verder helpt.

Levensloop curriculum vitae:

Dit CV stuur je nooit op, maar je beschrijft je volledige loopbaan vanaf de lagere school tot nu met alle belangrijke stappen die je hebt ondernomen en wat het je gebracht heeft. Dit helpt je om zicht te krijgen op wat je aan competenties hebt gedaan, waar jouw talenten op zijn plek zijn en waar jij blij van wordt.

360 graden view:

Je vraagt mensen in je nabije omgeving om jou te beschrijven, jouw mooie en minder mooie competenties en waar ze jou zien werken, dat helpt jou ook om nieuwe opties te zien en een nieuw netwerk aan te boren.

Contact opnemen

"Wil je meer weten over wat ik voor jou kan doen?
Of wil je eens sparren over de mogelijkheden die ik jou kan bieden binnen jouw organisatie?
Bel of mail me dan gerust. Ik vertel je graag meer! Tot snel?"

Esther Hilderink
Voorstraat 69
9291 CE Kollum
tel. 06 31 04 43 60
esther@estherhilderink.nl